Unionen

Störst fackförbund i Sverige är Unionen. Att man har över en halv miljon medlemmar vittnar om att detta är en arbetstagarorganisation att ta på allvar.

Mer information om Unionen

Några saker du som medlem kan förvänta dig att få hjälp med:

 • En utmärkt inkomstförsäkring
 • Juridisk hjälp
 • Assistans vid löneförhandling
 • Kommunal

  Lo anslutna Kommunal är Sveriges näst största fackförbund. Passar dig som arbetar inom kommunen.

  Mer information om Kommunal

  Några saker du som medlem kan förvänta dig att få hjälp med:

 • Trygga kollektivavtal
 • Juridisk hjälp
 • Yrkesvägledning
 • Klart att det ska löna sig med att vara med i arbetstagarorganisation

  Intresset för fackförbund är större igen efter många långa år av minskade medlemsantal. En anledning till uppsvinget är fackförbundens allt större fokus på den enskilda individens vinning. Medlemsförmåner i form av inkomstförsäkring och rabatterade elavtal, telefoni, resor och hemförsäkringar är några av de saker som lockat nya medlemmar till förbunden.

  Andra saker som gör att fler nu väljer att vara med i facket idag är att man får personlig rådgivning och individuell hjälp att utvecklas och skapa sig en framgångsrik karriär. Dessutom får du även chans att delta vid utvalda events specifika för din egen yrkesgrupp, en unik möjlighet att nätverka och knyta värdefulla kontakter inom din bransch.

  Fackförbund arbetar för att du som anställd skall ha dina självklara rättigheter i vardagen. Därför förhandlar man fortlöpande med arbetsgivaren om kollektivavtal och olika viktiga arbetsmiljö frågor. Som medlem har du möjlighet att själv söka tjänst som fackrepresentant på din arbetsplats. Som förtroendevald representerar du dina arbetskollegor både lokalt och externt. Detta är även en utmärkt karriärsväg för dig som är intresserad av fackligt arbete på nationell nivå.

  Hur kommer jag i kontakt med fackförbund på min arbetsplats?

  Normalt väljer man facktillhörlighet utifrån vilken sektor man är verksam inom och beroende på den yrkesbefattning man innehar. När du väl tagit reda på vilket fack du bör tillhöra kan oftast enkelt hitta en representant ute på ditt arbete. Om du inte hittar någon att kontakta, kan du alltid prova att höra med någon av dina något äldre arbetskollegor. Statistik visar nämligen att en majoritet av fackmedlemmar är något äldre.

  Ofta åker fackförbunden även ut direkt på arbetsplasten och informerar om sin verksamhet. Detta sker en eller ett par gånger varje år. Du kan även prova att söka på nätet efter ett specifikt fackförbund. Nedan hittar du ett par användbara resurser som hjälper dig med detta.

  Kontakt

  Om du har några frågor kan du ställa dem här